zondag 16 juli 2017

Opstarten van het composteren in de nieuwe Community Composter
De Vernieuwde Community Composter
ontwerp: Le Compostier 
©'17 Rowin Snijder


Opstarten van de nieuwe Community ComposterDe bamboe spijlen die de compost
dragen
Wanneer de Community Composter voor het eerst in gebruik wordt genomen, wordt er een dikke laag karton bovenop de spijlen gelegd. 

De laag is 5 tot 6 cm dik. 

Hierbovenop komt nog een laag van circa 5 cm gesnipperd karton. 

Het karton houdt het afval vast, zodat dit niet tussen de spijlen door valt. Later, wanneer het karton vergaan is, zal de compost aan zichzelf kleven en op die manier niet tussen de spijlen door 
vallen. Het karton neemt ook het vocht op dat vrijkomt bij het composteren.

Bovenop het karton komt een laag met compost en composterend materiaal uit een goed werkend wormenhotel. 
De compostwormen zullen zich hier goed in thuis voelen. 

Daaroverheen komt wederom een laagje gesnipperd karton.

Vervolgens kan het gft-afval door de buren worden toegevoegd. Steeds weer aangevuld met gesnipperd karton, houtsnippers of dorre herfst bladeren (indien voorhanden).

Na een periode van 6 tot 8 maanden kan het verzadigde karton verwijderd worden en kan de wormencompost die aan de onderkant gevormd werd goed luchten.

Deze kan vervolgens makkelijk geoogst worden door met een klein tuin harkje tussen de spijlen door de compost los te maken.

Het composterende materiaal daarboven zal vanzelf naar beneden zakken en wordt door de spijlen tegengehouden.

De compostwormen zullen voornamelijk aan de bovenkant van het meubel verblijven. Zij zullen doorgaands in de bovenste 40 cm van het composterende materiaal leven.

De onderste 10 cm zal daardoor redelijk worm-vrij zijn. Mede ook doordat dit materiaal meer uitdroogt, vanwege de goede verluchting onderin, zullen de wormen liever in het nattere verse afval verblijven.

Het voordeel hiervan is dat de geoogste compost niet vol compostwormen zal zitten. 


Een laag van 10 cm karton en gesnipperd karton
dienen om het afval boven de spijlen te houden
én om het vocht te absorberen.
Een starter-laag met compost en composterend materiaal
uit een ander wormenhotel 
Het eerste hotel van Diemen is een Wormenhotel

Buurtcomposteren start nu ook in de gemeente Diemen
Vernieuwde 'Community Composter' van Le Compostier
- buurtcompost Diemen Zuid

Deze week werd het eerste wormenhotel van Diemen geopend. Het was voor mij persoonlijk een mijlpaal, aangezien de derde gemeente die nu een wormenhotel van Le Compostier gebruikt de gemeente is waar ik zelf ben opgegroeid. 

Het wormenhotel staat dan ook in mijn oude buurtje en het is erg leuk om te zien hoe het meubel reeds omarmd wordt door de buren. 

Wethouder Jeroen Klaasse van Diemen was zo vriendelijk om de compostwormen naar hun 'hotelkamers' te brengen en startte daarmee het buurtcompost-project. 


GFT-Afval scheiden in Diemen

In Diemen wordt reeds sinds jaren geprobeerd om het scheiden van gft-afval te stimuleren. Er zijn ondergrondse containers waar de buurt zijn gft-afval in kan deponeren, maar die worden niet voldoende gebruikt. Het afval is vaak gemengd met restafval en in de zomer kunnen de bakken stinken. 
Grappig genoeg zijn de ondergrondse containers in Diemen mede aanleiding geweest voor mij om de wormenhotels te gaan ontwerpen. Toen ik in Diemen kwam te wonen 6 jaar geleden kreeg ik de sleutel niet van de gft-container en kon zodoende het gft-afval niet scheiden. 

Wethouder Jeroen Klaasse toont de compostwormen
Daarbij wilde ik mijn betegelde tuin vergroenen en had goede grond nodig voor de tuin. 
Om niet langer mijn gft-afval bij het rest-afval te gooien én meteen goede grond voor mijn tuin te maken ben ik mij toen gaan verdiepen in het composteren met compostwormen. En zo werd het eerste wormenhotel van Le Compostier geboren. 

Composteren met een wormenhotel maakt het mogelijk voor de buurt om zelf de mooiste compost te maken en deze zelf te gebruiken in de eigen tuin. Wanneer de compost zelf gebruikt wordt, zullen de buren beter opletten welk afval er in het meubel gedaan wordt en zal de compost schoner zijn. 
Testen die wij reeds deden toonden aan dat de compost van hoge kwaliteit is en zeker een goede bodemverbeteraar is. 

Wormencompost is zeer rijk aan bodemleven (micro-organismen) die de bodem gezond maken én houden. 


De vernieuwde Community Composter

Makkelijker in gebruik én betere kwaliteit compost.  
Buurtcompost pilots Amsterdam

Afleveren van de eerste Community
Composter.
De eerste Community Composter werd ontworpen voor de buurtcompost pilot op het Zeeburgereiland die Le Compostier initiëerde samen met Dennis Stroombergen. Dennis kende mijn ambitie om het composteren in de stad op gang te helpen door mijn werk voor de Dakdokters.

De gemeente Amsterdam vroeg verschillende buurtmoestuinen, waaronder die van Dennis, om mee te denken over het circulair maken van het Zeeburgereiland en IJburg. 
Wij stelden voor om enkele wormenhotels te plaatsen die gebruikt zouden worden door de buurt. 

Deze eerste buurtcompost projecten zijn zeer leerzaam geweest en hebben geholpen om de wormenhotels te verbeteren. 

Zo zijn er al meerdere aanpassingen gedaan aan de ontwerpen voor de Streetcorner Composter en nu dus ook aan de Community Composter.

De aanpassingen maken het wormenhotel makkelijker in gebruik. De manier waarop het composteren wordt opgestart is veranderd en ook hoe de compost wordt geoogst.


Lees hier over het opstarten van De Community Composter.


De Wormencompost kan direct gebruikt wordenDe eerste Community Composter en zo ook de Streetcorner Composter hadden allebei het nadeel dat de compost te nat bleef onderin. Na het oogsten van de compost moest deze nog nagedroogd worden.

Het nieuwe wormenhotel heeft rondom een dubbele wand van binnen. Door het composterend materiaal te omgeven met ademend materiaal kan een groot deel van het vocht verdampen. 

Bij het nieuwe ontwerp wordt de compost gedragen op spijlen. Deze spijlen houden de compost van de bodem, waardoor er ook voldoende lucht en zuurstof aan de onderkant bij de compost kan komen. 

Hierdoor is er uiteindelijk minder vocht (percolaat, of ook wel wormenthee genoemd) dat opgevangen moet worden en de compost zal droger zijn wanneer deze geoogst wordt. De compost kan direct na het oogsten gebruikt worden in de tuin of bloempot.

Wormenthee

Doordat het wormenpercolaat niet meer opgevangen hoeft te worden is het gebruik van het wormenhotel minder bewerkelijk. Het vocht diende soms wel wekelijks verwijderd te worden, zodat het niet zou gaan stinken. 
Nog een voordeel is dat de voeding, die anders met de wormenthee weg zou lopen, nu in de compost bewaard blijft. De compost zelf is dus rijker. 

Over het gebruik van de wormenthee zijn de meningen verdeeld. Planten groeien er goed op. Het is dus een natuurlijke 'Pokon'. Maar het vocht is niet gecomposteerd en kan schadelijke bacteriën bevatten. 
Zelf raad ik aan om het vocht, indien gekozen wordt om het te gebruiken, niet op planten te sproeien die rauw gegeten kunnen worden. 


Vaker compost oogsten


Het nieuwe wormenhotel bestaat uit drie compartimenten. Ieder compartiment wordt apart gevuld met gft-afval en wanneer het laatste compartiment goed gevuld is, kan begonnen worden met het verwijderen van de compost in het eerste compartiment. 

De compost kan eenvoudig van onderuit met een klein tuin harkje worden los gemaakt en met een schepje van onderuit het wormenhotel worden gehaald. 

Vervolgens kan maandelijks bij een of meerdere compartimenten een kleine hoeveelheid compost verwijderd worden, waardoor compost altijd voorhanden is. 


Doordat de compost van onderen ook verlucht, is deze droger. De wormen zullen er daarom voor kiezen hoger in het meubel te verblijven, waar het materiaal natter en verser is.

Wanneer de compost geoogst wordt zullen er weinig tot geen wormen in het materiaal zitten en dat scheelt een hele boel tijd!Grote dank aan wethouder  Jeroen Klaasse van Diemen die het project mogelijk maakte! 
maandag 3 juli 2017

Build your own DIY Honeycomb Garden

Easy & Fun! Build your own Honeycomb Container Garden

Square Foot Gardening in a DIY Hexagonal Garden ContainerEven with two left hands you can build your own DIY Honeycomb Garden containers. With a saw, the right kind of wood, some screws and a screw gun you can make a hexagon garden container in less than one hour.

A local hardwood is favourable, or pinewood like Douglas Fir (will not last as long as hardwood) is suitable to construct the edge of your container.

For the example below I have used Douglas Fir boards of 250 mm (= 10 in) high and 25 mm (= 1 inch) thick.

 1. Building the edge of the container.


Cutting the wood. Cut the wooden boards into 6 even parts.
The length of the boards should be in between 40 cm and 70 cm (= 15,7 - 27,5 in). Shorter boards will make a smaller container, longer will make it bigger.
I recommend to not make the parts bigger than 70 cm; the container would become to big to reach the center easily. 

Cut both of the end faces of each parts into an angle of 60 °. 
It's most easy to do this with an electric shortcut saw. 
When cutting wood, please be sure to wear safety glasses and gloves and fix the wood well.
Fix the Anti-Root Fabric on the 2 corners of 1 side first. Then
alongside the edge. Repeat with all 6 sides.  
If you don't have any experience to use electric powertools, please ask advice to a professional in your neighbourhood or have the wood cut for you in the size you want by a professional! 

Fixing the boards. Use Stainless steel screws of 5mm by 50 mm for fixing the boards together. Place the ends of the boards in an angle of 120 ° and fix the boards with clamps to the workingbench so they don't move while fixing the boards. 

Before putting in the screws pre-drill holes of 4 mm width alongside both end faces of the boards to prevent splitting of the wood!


 2. Placing the wooden container

A staple gun is a handy tool for fixing the fabric
onto the wooden edge
Location. Choose a good spot in your garden for the container (look at sun exposure and shadow cast by trees and objects in the garden).
Lay the hexagon shape flat on the ground.

Copy the shape on the ground. Use a spade or knife and follow the shape of the inside of the hexagon to draw the hexagon on the ground.

Digg a hole. Remove the wooden edge and digg a hole of approx. 25 cm (= 10 in) deep in the shape of the hexagon. 

Make sure the hole is less wide than the wooden edge, so the edge will rest on the ground and does not fall in the hole!Anti-Root Fabric helps to keep grass and unwanted plants
 out of the container garden.

Add the old soil first.

3. Cover the inside of the container with Anti-Root FabricAnti Root Fabric. Cut a piece of anti-root fabric with a pair of scissors. The fabric helps to protect the wood and keeps unwanted plant roots out of the container.

To get the right measurements you place the wooden edge on top of the fabric and cut around it. Cut the piece bigger than the wooden edge. The fabric will have to be at least 60 cm (= 23 in) wider on all 6 sides than the wooden edge.
Place the wooden container back on top of the hole in the ground.

Fixing the fabric. Fold one edge of the fabric and place it alongside one of the 6 sides of the wooden container.
First fix the 2 corners with staples or nails. Than fix the fabric in between the corners.
Do this with each of the 6 sides.
Folding the fabric so it fits nicely is a bit of a challenge. Try to make sure there are no air pockets inbetween the fabric and the bottom of the hole.

It can help to sit inside the container, or throw some soil on top of the fabric to keep it fixed on the bottom of the pit while fixing the fabric alongside the edges.
Shred cardboard and make a thick layer of it.
Cardboard works well to retain water in the container.

4. Bottom of the Honeycomb Garden


If you made the hexagon-shaped pit in your garden soil, you can reuse the soil to refill your garden container. If you made the pit in sandy ground, please only use (biological) garden soil to fill the container. 

Bottom layer. Fill the bottom of the container with a layer of about 10 cm (= 4 in) thick of (old) soil.

Cardboard. On top of this you make a layer of shredded cardboard. Use uncoloured brown cardboard and remove any plastic labels and tape.
The layer of cardboard can be about 10 cm thick (= 4 in).
Watering the bottom layer with rainwater.
The cardboard helps to store water in the container and adds extra carbon. The composting worms love to hang out in between the pieces of cardboard.

Finishing the bottomlayer. On top of the cardboard you put a layer of the rest of the old soil, or a layer of new soil of approx 15 cm thick (= 6 in).

Water. Wet the cardboard and the soil on the bottom of the container.
If possible use water from a stream or ditch, or collected rainwater. This water is more alive and full of beneficial micro-organisms. 
(Note: Please make sure the water is safe for use on the garden and is not from a polluted source!5. Cut and drill the HDPE Tube


HDPE tube with 10 mm holes.
Get the right kind of tube. Buy some HDPE tube at your local hardware store or online. The tube should be approx. 14 cm in diameter (= 5,5 in).
Make sure if using another material that the tube is made of Food Grade Plastic! 

Cut the tube. Cut the tube with a regular handsaw for wood. Cut a piece of 50 - 60 cm long (= 19 - 23 in).

Drill holes. Use a drill bit fit to drill in metal to make the holes for the composting worms to migrate from the tube to the garden and vice versa. Use a drill bit with gauge BS5 (716 in)  or 10 mm.
Make about 20 holes in the bottom 40 cm (= 15,7 in).
Fix the tube with a clamp on to the workbench while drilling the holes and please use protective clothing and eyewear!
Fill the Honeycomb Garden with organic garden soil
& Vermicompost.

Place the tube. Place the tube in the heart of the container.
If your garden container is the right size you should reach the tube easily by stretching your arm while not leaning on the soil.

Cover the tube. You can close the tube with a cap or piece of wood to prevent rats or mice to enter the tube and eat the organic waste inside.
If you use a tight fitting cap you might want to drill some holes to allow rainwater to enter the tube to keep the composting material inside moist.6. Filling the Honeycomb Garden with soil & worm castings

Use sticks or rope to make a division.

Soil. Use a healthy organic garden soil to fill your container garden. Fill the container to the edge and build up to the center of the container to create a little hill.
The HDPE tube should still stick out two fingers above the soil. Don't push the soil down, keep it fluffy. 

Compost. Add a layer of compost. If available use a layer of 1 to 2,5 cm (= 1/2 to 1 in) of pure worm castings and mix in with the soil.
If you have some vermicompost available or regular compost you can add up to 8 cm (= 3 in) as a mulch instead of the castings.


By making a little hill you have increase the surface
of the garden.


7. Divide the hexagon & Plan your harvest by using a Sowing Calendar

Clear devision. Use a rope, pieces of wood or sticks to divide the hexagon in 6 triangels.
Each triangle can be used to grow 1 type of plant.

More harvests per year. By using a sowing calendar you can have more than one harvest per triangle. After harvesting one crop a new one can be planted.
For the UK & Europe please see this Sowing Calendar (choose your country on top left).
For the USA please see this Sowing Calendar (choose the state or climate zone where you are living). 


Adding the composting worms to the HDPE tube
in the Honeycomb Garden

8. Composting worms feed the garden 

Small eco-system. Place a handful of composting worms in the HDPE tube at the center of your Honeycomb Garden. The worms will migrate through the garden using the holes in the tube.
The worms are at the base of a healthy garden. Digesting organic matter & helping to build a strong Soil Food Web is what they are good at.

Feed the garden with your organic waste. 
You can add little bits of organic waste (uncooked, unprocessed plant material + egg shells, coffee grounds & tea) to the tube to feed the worms. The worms will digest the material and their worm castings (worm poo) will feed the soil life and the plants in the garden.
Check if the worms are digesting the material you offer before adding more.  

9. Plant something Yummy & Beautiful in your garden.


Plant what you eat. Choose herbs, fruits & veggies that you use regularly in the kitchen so you love using what you grow.

Plant for Pollinating insects. Adding flowering plants to your garden makes the garden look great! It also attracts insects that are essential for growing fruit and help reduce pests. 

Visit your garden regularly. If you love to eat what you grow & like to look at the colours of the plants & like to see the little creatures that visit your garden, you will like to go there often. Passing by often will help maintaining the garden with ease. It won't be much work to keep weeds at check and harvest the goodness of your garden.
A playful effect by using different size hexagon garden boxes
 in combination with fruit trees and Hügel cultures in the Community Garden.

Text and images are owned by Rowin Snijder. All images and text are copyrighted. Use of any images or text (or part of the text) is not permitted without written authorisation. 

donderdag 29 juni 2017

Een wormenhotel met een vogelbadje

Le Compostier ontwerpt een wormenhotel voor kleine groepen 


In de afgelopen jaren heb ik mij voornamelijk gericht op het ontwerpen van wormenhotels voor buurtcompost projecten waarbij grotere groepen buren die hun organisch afval composteerden in een wormenhotel. De wormencompost werd door de buren zelf gebruikt in de eigen tuin, of gedeeld met buurttuinen om voedsel te verbouwen in de stad. 

De wormenhotels van Le Compostier hebben laten zien dat het mogelijk is om in de stad organisch afval te composteren. Zelfs op het voetpad temidden van geparkeerde fietsen en auto's in een drukke buurt zoals De Pijp in Amsterdam is het mogelijk om zonder overlast voor de buurt de mooiste wormencompost te maken. De wormenhotels brengen buren samen en helpen om de stad te vergroenen. Ze maken van de stad een natuurlijkere plek om in te leven.  

De afgelopen twee jaar is mij meerdere keren gevraagd een wormenhotel te ontwerpen voor kleinere groepen. Afgelopen week heb ik het eerste Le Compostier wormenhotel gemaakt voor 2 tot 4 huishoudens.Watergarden Wormhotel bij het Groene Leven Lab
ontwerp: Rowin Snijder
© 2017 Le Compostier


Watergarden Wormhotel


Toen ik dit wormenhotel ontwierp wilde ik een ondiepe tuin maken bovenop het meubel, net zoals bij de overige modellen het geval is. Tijdens de bouw vertelde mijn partner Aveen Colgan (bedenker en manager van het Groene Leven Lab) dat een bezoeker haar erop gewezen had dat de vele vogels die onze educatieve tuin bezoeken geen waterplek hadden om te drinken. 

Dit horende besloot ik van de tuin een kleine vijver te maken. De ondiepe plantenbak bovenop werd getransformeerd in een vijvertje met oeverplanten ernaast. Nu kunnen de vogels die het Groene Leven Lab bezoeken veilig water komen drinken.

Aan de kant van het vijvertje heb ik enkele elegante planten geplant die mooi bloeien en zo bestuivende insecten aantrekken. Enkele vleesetende planten aan de rand doen zich te goed aan de fruit vliegjes die in een wormenhotel kunnen nestelen.

Een watertuin is een plek waar je rust kunt vinden. Het toevoegen van het element water aan de wormenhotels maakt ze een object waar je even tot rust kunt komen. Door in te zoomen en het kleine ecosysteem bovenop het wormenhotel te observeren vergeet je even de drukke wereld om je heen.

Het water heeft ook een andere functie. Bij warm weer verdampt water uit de vijver en grond en helpt zo het composterende materiaal in het meubel te koelen.
Wanneer er water in de vijver valt bij regen, stroomt het water door naar de verticale tuin en voedt zo de planten aan de zijkant van het wormenhotel. 


Urban Innovatie


Onze steden wachten grote uitdagingen in de komende jaren. Het voeden van alle mensen met voedzaam en gezond eten kan wel eens een van de grootste uitdagingen zijn.  

Het makkelijk maken en toegangelijk maken van manieren waarop stedelingen hun eigen organisch afval kunnen composteren kan helpen om het produceren van voedsel in en rondom de steden op grote schaal mogelijk te maken. 

Wanneer we het composteren en de productie van voedsel integreren in de publieke ruimte gaan leven, spelen en ontspannen hand in hand en worden onze steden gezonder en een fijnere plek om in te wonen. 

Het prototype van het Le Compostier Watergarden Wormhotel zal getoond worden tijdens het Urban Innovation Festival dat SPARKCampus organiseert in Den Bosch op 1 july a.s. 
The Watergarden Wormhotel

Le Compostier designs a new Worm Hotel for small communities


In the last years I have focused mostly on designing wormhotels for Community Composting projects where larger groups of neighbours bring their organic waste together in a wormhotel and share the vermicompost to feed the soil of their own gardens or share the compost with community gardens in the city to grow food. 

The worm hotels of Le Compostier have shown it is possible to compost in the city, even on the sidewalk in busy neighbourhoods like 'De Pijp' in Amsterdam, without causing trouble for the surrounding. The worm hotels bring neighbours together and help to green the city, making it a better and more natural place to live in. 

Over the past two years I have been asked on several occasions to design a worm hotel for smaller groups. This week I have build the first Le Compostier worm hotel for 2 to 4 households.Watergarden Wormhotel at the Green Living Lab
design: Rowin Snijder
© 2017 Le Compostier


Watergarden Wormhotel

When designing this new worm hotel I was planning to make a shallow garden box on top just like the bigger worm hotels have. But while building the prototype for this new composting furniture at my workplace at the Green Living Lab my partner Aveen Colgan (initiator and manager of the Green Living Lab) told me that a visitor of our educational garden had pointed out that we had so many birds visiting our garden, but we did not have a place where these wonderful creatures could drink. 

Hearing this story the idea for the watergarden worm hotel was born. The shallow garden box was transformed into a small pond with shore plants and the worm hotel now features a drinking place where the birds can com to drink safely. 

On the side of the water I have planted some elegant water plants, that will flower and attract pollinating insects and some flesh eating plants that will do well in holding the fruit flies in the worm hotel at check. 

A water garden is a place to find peace of mind. Adding the element of water to the worm hotel design makes it a place to find tranquillity. 

But the water also has a function. The water will help cool the furniture during the warm season and the overflow of the water garden can be used to grow plants in a vertical garden on the walls of the wormhotel. 


Urban Innovation


Our cities are facing many challenges in the coming years. Feeding all the people with nutritious & healthy food might proof to be one of the most difficult ones. 

Making composting easy and accessible to people in the city will help make it possible to grow food on larger scale in cities. 

When we integrate composting and growing food into public spaces, where living, playing and relaxation go hand in hand, our cities become healthier and more pleasant to live in.  

The proto type of the Le Compostier Watergarden Wormhotel will be shown at the Urban Innovation Festival that SPARKCampus is organising in Den Bosch (The Netherlands). woensdag 14 juni 2017

Compost uit een 5 sterren hotel

Composteren bij Restaurant en Hotel


De keuken van COCO-MAT hotel Nafsika
Steeds meer chefs kiezen lokale en ecologisch verbouwde producten in hun keukens om
te gebruiken in hun met zorg bereidde maaltijden & lunches. Het is zonde dat de resten van deze mooie producten niet dezelfde zorg krijgen.

Met een Wormenhotel op locatie kunnen de resten gemakkelijk verwerkt worden tot de mooiste compost: Wormencompost (Vermicompost).

De compost wordt door het bedrijf zelf gebruikt in de eigen moestuin om producten te verbouwen voor de eigen keuken. Als het restaurant of hotel niet over een tuin beschikt, wordt de compost opgehaald en gebruikt om elders producten voor de eigen keuken te produceren.

Le Compostier ontwerpt maatwerk wormenhotels voor restaurants en hotels en ondersteunt het composteren.

Lokaal, circulair en ecologisch


De trend is om steeds meer producten uit de eigen regio te halen. Hoe dichterbij, hoe beter. 

Korte voedselketens zorgen voor een kleinere koolstofvoetafdruk en ook voor een hechtere band tussen producent en gebruiker. Dit heeft weer een effect op de samenleving als geheel. We leren elkaar weer kennen. 
De chef van COCO-MAT hotel
Nafsika in Athene gebruikt
het wormenhotel

Door het circulaire denken te introduceren gaan we steeds meer op zoek naar manieren om reststromen om te buigen naar nuttige toepassingen en wordt afval niet langer als dusdanig gezien, maar als grondstof voor nieuwe producten en als een kans voor nieuwe economische activiteiten. 

Ecologisch geproduceerde producten dragen bij aan een betere bodem en aan biodiversiteit. Doordat er beter voor de bodem gezorgd wordt zijn deze producten rijker aan vitaminen, sporen-elementen en mineralen én dus ook méér voedzaam. 

Door de reststromen van keukens van restaurants en hotels lokaal, op circulaire- én op ecologische wijze te verwerken wordt iedereen er beter van en blijven waardevolle stoffen behouden in de voedselkringloop. 


De chef wordt boer


Chefs van vooruitstrevende restaurants vinden het belangrijk dat zij weten hoe de producten die zij in de keuken gebruiken geproduceerd zijn en slaan zelf 'aan het boeren'. 

Restaurant en Kwekerij De Kas in Amsterdam is daar een goed voorbeeld van. Zij verbouwen de kruiden en groenten zelf in de kas en in de volle grond op hun eigen land in de Beemster. Zo kunnen zij er zeker van zijn dat de producten super vers zijn.  
De Kas heeft ook een ruimte in de tuin gereserveerd om te composteren en maakt compost voor de eigen tuin. 


Composteren op locatie. Eerste Wormenhotel van Le Compostier
bij restaurant Haddock - Zeeburgereiland -
Amsterdam 
Le Compostier start met een eerste serie wormenhotels geplaatst bij restaurants en hotels in en rondom Amsterdam.

De eerste pilot met een wormenhotel van Le Compostier bij een restaurant startte twee jaar terug en is goed verlopen. Restaurant Haddock heeft een van de eerste ontwerpen van Le Compostier uitgeprobeerd op het Zeeburgereiland. De ervaringen met deze pilot en die van de buurtcompost projecten in Amsterdam hebben de ontwerpen van de wormenhotels helpen verbeteren. 

Door op locatie te composteren hoeft er minder afval vervoerd te worden. Dit scheelt in uitstoot van schadelijke stoffen in de stad. 

Wanneer het organisch afval composteert, vermindert het volume enorm! De compost kan maandelijks geoogst worden en wordt direct gebruikt of wordt opgehaald en in de stad gedistribueerd.

Scandinavian Embassy

Bij Scandinavian Embassy kun je terecht voor een heerlijke kop koffie en ontbijt, lunch & op afspraak maken ze een fantastisch diner voor jou en je gezelschap gemaakt met lokale seizoensproducten. 

Deze maand start ook Scandinavian Embassy met het composteren van het snijafval uit de keuken in een wormenhotel van Le Compostier. 

Voor hun binnentuin werd een apart ontwerp gemaakt en de compost zal gebruikt worden om daar hun eigen producten te verbouwen. 


Hotels en restaurants vergroenen en verduurzamen


Op 9 mei j.l. nam ik deel aan het evenement dat de gemeente Amsterdam organiseerde om hoteleigenaars te informeren over mogelijkheden om hun onderneming te verduurzamen. 

Hotels én restaurants maken op het moment grote sprongen in het verduurzamen en integreren groen en duurzaam ontwerp in hun bedrijfsvoering. Groene daken, eetbare daken, fietsen en zelfs een kas als bovenste verdieping zijn enkele voorbeelden van het vergroenen van hotels en restaurants. Enkele voorbeelden van groene hotels in Amsterdam:


Element Hotel

vind er méér met de Green Key!