zaterdag 12 januari 2019

Wormenhotel achter het Centraal Station in Amsterdam.

Wormen maken goede grond voor Voedselpark Ruijtergaard.


Feestelijke opening van het wormenhotel bij de Ruijtergaard.
Mariken de Goede checkt samen met kinderen uit de buurt
de eerste compostwormen in. 

Voedselpark De Ruijtergaard.


Achter het Centraal Station in Amsterdam, gelegen langs het IJ meer en ingeklemd tussen kade en de treinbaan ligt De Ruijtergaard. De Ruijtergaard is een kleine 'boomgaard' met boombakken vol eetbaar groen (een initiatief van Mariken de Goede en Stichting Amstergaard). Geheel volgens de principes van de perma-cultuur wordt hier een wandelroute aangelegd waarbij bezoekers even kunnen genieten van natuur en kunnen leren over eetbaar groen in de stad. 

De boombakken zijn gemaakt door Stichting Stadshout, van iepenhout dat afkomstig is van bomen die voorheen in de stad leefden. In de bakken is een ingenieus wateropvang systeem ingebouwd waardoor de planten en bomen in de bakken het zelfs tot 3 maanden zonder regen kunnen volhouden. 

Om voor voldoende voeding te zorgen in de grond van de boombakken is er een eerste wormenhotel van Le Compostier op de Ruijtergaard geplaatst. Gisteren werd dit wormenhotel feestelijk in gebruik genomen. Mariken de Goede houdt een toespraak aan het
begin van het openingsfeestje staand op de bankjes
van de boombakken gemaakt door Stadshout.

Wormen zijn blij in de Boomgaard.

Als 'wormenhoofd' van de stichting Amstergaard was ik erg blij wormenhotels speciaal voor deze mooie locatie te mogen vervaardigen. Er komen nu in totaal drie wormenhotels te staan tussen de boombakken van de Ruijtergaard. 

Het wormenhotel zal gebruikt worden om GFT-afval van de buren en fietsverhuurder StarBikes te composteren. Star Bikes verhuurt klassieke fietsmodellen, maar maakt ook heerlijke verse sappen en soepen. De restjes uit de keuken van Star Bikes kunnen nu gecomposteerd worden in het wormenhotel en dragen zo direct bij aan het verder vergroenen van de Ruijterkade. 

Het wormenhotel is een meubel waarbinnen een eco-systeem van compost-organismen wordt opgebouwd. De compostwormen zijn de herders binnen dit systeem en zij verspreiden en vermeerderen de nuttige micro-organismen die de bodem helpen gezond houden. 

Het wormenhotel dat gebouwd werd voor de Ruijtergaard is vernieuwd en kreeg de toepasselijke naam De WºRM. De WºRM is het laatste ontwerp van Le Compostier en dit model heeft een capaciteit van 700 L, 1000 L of 1400 Liter. Het Bodemvoedselweb.

Het systeem van organismen die met elkaar leven in en op de bodem noemen we ook wel het Bodemvoedselweb. Hoe complexer dit systeem is (dus hoe meer verschillende micro-organismen en grotere organismen deel uitmaken van dit systeem) des te beter kunnen nutriënten en vocht worden vast gehouden in de bodem en hoe sterker de weerstand wordt van planten en bomen tegen ziektes en plagen van planten en bomen. De wormen spelen een cruciale rol in dit systeem. 

De compostwormen in het wormenhotel zorgen ervoor dat er een heel rijke mest wordt gemaakt die perfect is om het bodemleven te voeden. Gebruik van wormenpoep doet wonderen in de tuin! 
De jeugd uit de buurt hielp bij het inrichten van
de tuintjes bovenop het wormenhotel. Ook in
deze tuintjes komt nuttig & eetbaar groen. 


Living Lab & Wormenhotel Innovatie.

De Ruijtergaard is niet alleen een plek om te komen genieten van de natuur in onze stad. Het is ook een Living Lab. Een plek waar stadslandbouw professionals, bedrijven en bewoners samen komen om te leren hoe samen de stad een leefbaarder en gezondere plek te maken om in te wonen. Door dit direct in de praktijk uit te proberen kan er snel geleerd worden (Lean startup method). 

Ook dit laatste wormenhotel is weer verder verbeterd met de ervaring van voorgaande buurtcompost projecten en het composteren in wormenhotels bij restaurants en kantoren. Hierdoor wordt het composteren in de wormenhotels van Le Compostier steeds makkelijker en kunnen wij de wormenhotels beschikbaar maken voor een groter publiek. 

Volgende modellen van Le Compostier worden ook uitgevoerd met slimme technologie. Hierdoor kan worden bijgehouden hoeveel organisch materiaal er per week/maand/jaar wordt gevoerd aan de wormen. Ook wordt er o.a. bijgehouden wat de temperatuur is geweest in en buiten het wormenhotel. Het eerste slimme wormenhotel van Le Compostier komt in het duurzaam vernieuwbouwde kantoor van De Goede Doelen Loterijen

Iedereen wordt blij van de wormen! 

Wilt U ook een wormenhotel?


Wilt U ook zo'n mooi, robuust & vooral heel praktisch wormenhotel bij U in de buurt? Vraag dan bij de gemeente wie verantwoordelijk is voor de openbare ruimte in uw buurt en welke fondsen er beschikbaar zijn voor het financieren van buurtinitiatieven. Vermeld daarbij dat het plaatsen van een wormenhotel bijdraagt aan:

* Sociale cohesie
* Méér natuur in de stad.
* Vergroten van de biodiversteit.
* Betere afvalscheiding.

Iedere gemeente in Nederland moet het scheiden van afval flink verbeteren. De wormenhotels van Le Compostier kunnen hier goed aan bijdragen. Wacht niet tot iemand anders het doet, maar ga zelf aan de slag en motiveer je buurt om ook te gaan composteren! 

De WºRM 1400 bij de Ruijtergaard. Dit wormenhotel werd ook
vervaardigd met hout van Stadshout. 


Organisch afval is géén afval. Laten we het koesteren en samen teruggeven aan de bodem.


woensdag 19 december 2018

Wormenhotels van Den HaagKinderen komen een kijkje nemen bij het wormenhotel
in de Zeeheldenbuurt in Den Haag. 

Wormenhotels voor een circulair Den Haag.

Temidden van grijze betonnen hoogbouw en vlak naast een autoweg die Den Haag doorkruist is sinds kort een klein houten bouwwerk verrezen. In dit bouwwerk wonen miljarden organismen die samen helpen Den Haag een beetje meer circulair te maken. 


Begin deze maand mochten wij alweer het derde houten wormenhotel komen plaatsen in de bestuurlijke centrum van Nederland, Den Haag. Dit keer kreeg het kantoor van vermogensbeheerder MN een eigen wormenhotel. MN is op zoek naar manieren om het kantoor geheel circulair te maken. Het maken van wormencompost van het organisch afval uit de keuken is hierin een mooie stap. De wormencompost kan gebruikt worden in de eigen tuin, of wordt meegegeven aan de werknemers om deze in de tuin thuis te gebruiken. 

De koffieprut die MN overhoudt na het zetten van koffie voor de 1000 mensen die in het kantoor werken wordt reeds opgehaald door Haagse Zwam. Deze organisatie laat daar oesterzwammen op groeien en verkoopt deze paddestoelen aan restaurants en winkels in Den Haag. De oesterzwammen worden ook gebruikt in de keuken van MN in gerechten voor de werknemers. Als de oesterzwammen geoogst zijn kan het mycelium rijke substraat van koffieprut samen met het organische afval uit de keuken worden gecomposteerd in het wormenhotel. De compostwormen lusten daar wel pap van! 

Het wormenhotel van MN is geheel gemaakt van lokaal en gerecycled hout. Het hout voor het frame heeft voorheen dienst gedaan als schutting in een tuin in Amsterdam Zuid. Het hout voor de buitenkant van het wormenhotel werd tot planken gezaagd door Stichting Stadshout Amsterdam uit een boom die groeide op het Beursplein bij de Beurs van Berlage in Amsterdam. 


Wormenhotel van MN gemaakt met gerecycled hardhout &
lokaal hout van Stadshout


Den Haag in Transitie


Na de eerste buurtcompostprojecten die Le Compostier opstartte in Amsterdam zijn inmiddels ook in andere gemeentes in Nederland buurtcompost groepen opgestaan. Na Den Bosch, Amstelveen en Diemen zijn er nu ook reeds twee groepen in Den Haag die een wormenhotel van Le Compostier gebruiken. 

Samen met Kitty Hinkensbergen van Den Haag in Transitie en Haagse Zwam gaan we onderzoeken  hoe het wormenhotel netwerk van Den Haag sneller kan groeien. 

Vorige zomer startten we reeds twee locaties en die draaien goed. We hopen snel meer wormenhotels te kunnen opstarten en zo te kunnen bijdragen aan het meer circulair maken van Den Haag.

Wormenhotel in gebruik door een groep buren in het centrum van Den Haag. 

Ieder wormenhotel heeft een kijkvenster waarmee het bodemleven in het wormenhotel bekeken kan worden. 

Hand gemaakt logo.

Openingsfeest van het wormenhotel in de Zeeheldenbuurt in Den Haag.

Kinderen zijn super enthousiast als de nieuwe 'huisdieren' worden ingecheckt in het wormenhotel. Leren over de bodem is belangrijk en brengt de natuur terug naar de stad, 

Start zelf een wormenhotel netwerk in jouw gemeente of stad!

Wil je ook een wormenhotel netwerk opzetten in jouw gemeente of stad? Laat het ons weten! Wij geven graag advies over hoe de wormenhotels ook bij jou in de gemeente gebruikt kunnen worden om organisch afval op circulaire wijze & lokaal in te zetten voor het vergroenen van de buurt. 

Voordelen van een wormenhotel:

- Een wormenhotel helpt om de natuur dichter bij te brengen en helpt de omgeving te vergroenen.
- Gebruik van de wormenmest uit het wormenhotel helpt de biodiversiteit in en op de bodem te vergroten.
- Een wormenhotel in de straat brengt mensen samen en nodigt uit tot positieve actie voor een duurzamer en socialer leven in de stad. 
- De wormenhotels inspireren tot betere afvalscheiding. Niet alleen van organisch afval, maar ook van de andere afvalstromen in de stad. 
- Zorgen voor een wormenhotel is leuk! 

Voor meer informatie kun je ons bellen op: 06 386 943 95 of stuur een email naar info-apestaartje-compostier.nl