zondag 8 april 2018

Back To Eden Gardening in a Honeycomb Gardenbox.

Community garden Sweetgrass in de Polder (Diemen Zuid)

Paradise in your own backyard.

Last year I made a couple of raised beds in our community garden 'Sweetgrass in de Polder'. To make them more playful I decided to make them in the shape of a Hexagon (read also: Composting Worms in a DIY Honeycomb Gardenbox). 

The gardens became very beautiful and the plants grew well. Some of the gardens were given to children in the neighbourhood and they enjoyed growing their own veggies.Unwanted plants in the gardenbox.

To prevent roots from the trees and other plants to grow into the garden beds I had covered the bottom and sides with one big piece of anti-root cloth before filling them with soil. But the many seeds that fly and fall into the garden still resulted in having to take out many weeds, or choose to let the gardens turn into hexagon lawns.

I love working in the garden, but I don't like weeding. And in a garden so full of grass and wild flowers there will be many to deal with. Taking out plants with root and all disturbs the soil and this is something I rather would not do. It's much better to leave the plants and let the soil life do its thing. Plants and micro-organisms build a complex network to benefit each other and taking out plants disturbs this process. 

Compost & composting worms
 for the garden
Another issue was the watering of the plants. In the warmer periods the garden boxes still needed to be watered. This also takes a lot of time and energy and the children would often forget to do theirs, resulting in double work for us adults. So what could be a solution? 


Back To Eden Gardening.

Some time ago I came across the concept of Back To Eden Gardening. The technique is fairly simple: keep the soil covered... all the time! (And pray a lot ;) ) You can use different sources for ground cover but the one mostly used is wood chips. At first I was surprised since I was always taught that for veggies to grow well you better dont use wood chips as a mulch. But it seems that people using the Back To Eden Gardening method have  great results and with a lot less work! So today, after taking out the weeds and grass ((hopefully for the last time) from the raised garden beds I decided to give the method a try. 

Weeds and roots removed. Compost added to the soil. 
I had just emptied my own Worm Hotel and had a wheelbarrow full of fresh compost full of composting worms and baby worms. The tubes in the centre of the Hexagon gardens were a bit empty and so I decided to fill those with this fresh vermicompost. The worms would not be happy with the bare top layer of the garden so I had to cover the soil with something. And so the idea for the BTEG-method came back to mind. 

Fresh Vermicompost crawling with worms & baby worms
The wood chips will decompose over time and will add to the structure of the soil in the garden beds. But mostly they will help now to keep the moist in the soil and the weeds out! The worms love to hang out under a layer of wood chips and there they will help improve the soil in the garden beds.The tube is a nice home for the worms. From time to time some
organic waste can be added. Holes in the tube allow the worms
to move in and out of the tube into the raised garden bed. 
When I will plant my seedlings in the garden all I have to do is move some wood chips to the side and plant directly in the layer under the wood chips. Then the wood chips are moved back around the little plant. 

Cover of wood chips to keep moist in the soil and weeds out
of the raised garden bed. The worms love to live under
the moist decomposing wood chip layer and will add to the
fertility of the soil.

Perennial plants.

Using perennial plants instead of annuals will also help to build a good soil-food-web and keep unwanted plants out. Many of the plants that come unwanted are pioneer plants; plants that come when the soil is disturbed. So weeding and turning the soil will automatically create great opportunity for the weeds to grow. Better to leave the soil unturned and covered. 


Let's get some plants in here! Build a DIY Honeycomb Garden box for your own garden.

Building these fun hexagon shaped garden beds is not difficult at all. All you need is some simple hand tools and the proper wood. In this blogpost you can read how to make your DIY Honeycomb Garden box. Good luck! 

And if you enjoyed reading this blogpost, please feel free to leave a comment under here! Thank you. 


More fun DIY blogposts from Le Compostier are found here!Build your own DIY Honeycomb Garden boxzaterdag 24 maart 2018

Het zwarte goud van Amstelveen

Eerste Oogst van het Wormenhotel in Amstelveen.


Vanmiddag, met een heerlijk zonnetje aan de hemel, werd het eerste zwarte goud gewonnen uit het wormenhotel aan de Suze Groenweglaan. De groep buurt-compostiers heeft bijna een heel jaar het wormenhotel in gebruik en vandaag werd er feestelijk geoogst. Het is onvoorstelbaar hoe veel afval het wormenhotel heeft kunnen verwerken in één jaar!

Mark van Maakplaats Amstelveen oogst de
compost uit het Wormenhotel. 

Oogst Feestje!

Het is altijd een feestelijk moment om de compost te mogen oogsten. Daar hebben de composteerders van de Suze Groenweglaan toch naar toe gewerkt. Dat ze de compost mogen gebruiken die werd gemaakt van hun eigen groente- en fruitafval. De groep heeft het beheren van het wormenhotel voortreffelijk gedaan en de compost die uit het wormenhotel kwam vanmiddag was ook erg mooi.

Dit wormenhotel werd geplaatst op verzoek van de Gemeente Amstelveen als onderdeel van een pilot waarbij gezocht wordt naar manieren om beter GFTafval te scheiden bij hoogbouw in de gemeente. Ruud Oosterhof (teamleider afvalbeheer van de gemeente Amstelveen) vroeg Le Compostier de wormenhotels te bouwen voor deze pilot.
Urban Composter met CFT (Continuous Flow Through)

Voordat de compost geoogst kon worden moest eerst nog de bodemlaag van karton worden verwijderd. Deze dikke laag karton wordt bij het opstarten van het wormenhotel aangebracht op de bodem. De eerste functie van deze laag is al het losse afval vasthouden boven de spijlen laag op de bodem van het meubel. De tweede functie is om het vocht te absorberen dat vrijkomt bij het composteren. Inmiddels was dit helemaal verzadigd en werd het overige vocht opgevangen in de kunststof bakken onderin het wormenhotel.

Een enkel worm heeft toch
zijn weg naar onderen
gevonden.
Doordat er over meerdere maanden verspreid afval wordt ingediend in het wormenhotel en pas na 6 tot 8 maanden voor het eerst compost wordt geoogst, zullen de meeste wormen zich in de hoger gelegen lagen bevinden. De compost wordt erg compact door het gewicht dat er boven ligt. De wormen verblijven liever in het lossere en versere materiaal bovenin.

Nadat het lekvocht (percolaat, of ook wel wormenthee genoemd) werd verwijderd kon het karton worden losgemaakt. Met een harkje werd het karton tussen de spijlen op de bodem van het wormenhotel verwijderd. Daarna kon de compost daarboven worden geoogst. De compost was nog wel een beetje vochtig, maar er zaten nagenoeg geen wormen meer in het materiaal. Wel kwamen we erg veel wormeneitjes tegen! Misschien dat dit minder het geval is een volgende keer, als de compost ook van onderaf zal gaan verluchten en minder vochtig zal zijn.Compost zeven doe je sneller samen!
Compost oogsten met de buurt samen. 
Groffe stukjes & compost met wormen-eitjes
kunnen aan de bovenkant weer in het
wormenhotel gedaan worden.  

Compost Zeven.


Door de geoogste compost te zeven hield de groep een mooie rulle wormencompost over die direct gebruikt kon worden door de deelnemers in hun eigen tuin.

Het groffere materiaal (takjes en stukjes die nog niet geheel gecomposteerd waren) werd verzameld en samen met het natte karton is het gebruikt om een paar straten verderop het derde wormenhotel van Amstelveen op te starten. De compost waar we grote concentraties wormen-eitjes in vonden werd weer bovenin het wormehotel gedaan om de populatie wormen goed op peil te houden.


Urban Composter 1000 bij de Runmoolen in Amstelveen.

Derde Wormenhotel van Amstelveen.Het nieuwe wormenhotel staat aan de Runmoolen en zal volgende week in gebruik worden genomen door de bewoners van de hoog- én de laagbouw aldaar. Volgende week zaterdag krijgt die groep buurt-compostiers de workshop waarin zij leren hoe hun eigen wormenhotel goed te gebruiken zodat ook zij over enkele maanden zulke mooie compost zullen hebben voor hun eigen tuin- en balkonplanten.


Balkon opknappen?

Zoek je een leuk idee voor jouw balkon? Ga dan eens langs bij De Balkonie in Amsterdam. De Balkonie is ook re-seller van onze eigen Wormenpoep! Die is uitermate geschikt om je potplanten en plantenbakken op je balkon een oppepper te geven na de lange koude winter.


Terwijl de compost nog aan de onderkant geoogst werd
kwam de buurman al weer een volgende donatie brengen
voor de wormenin het wormenhotel:
echt een 'door-stroom-systeem' dus! (CFT). 


woensdag 21 maart 2018

Feestelijke Opening van het Wormenhotel in d'Oude Stad

Koffie&Compost bankje van Le Compostier
Initiatiefneemster Bernadette de Wit en
Rowin Snijder van Le Compostier 
toosten met koffie op 
het "Koffie&Compost bankje". 

Het Wormenhotel brengt 

het dorp terug in de stad. 


Amsterdam, en dan vooral het centrum, wordt steeds drukker. Méér mensen die er wonen, méér verkeer, en vooral ook véél méér toeristen. 

Dat laatste is voor veel bewoners een steeds grotere bron van ergernis omdat het de stad - en dan vooral het centrum - onpersoonlijker maakt en vooral ook omdat de toeristen doorgaans weinig zorg hebben voor de plek die ze bezoeken.

In sommige delen is de overlast van on-zorgzame toeristen groter dan in andere. Op de Geldersekade is de overlast de afgelopen jaren flink toegenomen en om die reden kwam Bernadette de Wit met het idee om de Bantammerbrug aan te pakken en op te schonen. Het moest een plek worden waar de mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten. Er moest meer groen komen en een wormenhotel. 


opening wormenhotel bantammerbrug
Grote opkomst bij de feestelijke opening van het wormenhotel
op de Bantammerbrug in Amsterdam.

StadsOogst's ambachtelijk geproduceerde
Wormenpoep

Oh Wormen Wonder.

Een Wormenhotel is een compostmeubel waarbinnen een klein eco-systeem de mooiste compost maakt van groenafval uit de stad. De compostwormen versnellen het composteren door het materiaal luchtig te houden en de nuttige micro-organismen in het composterende materiaal te verspreiden en te vermeerderen. Wormencompost zit vol Wormenpoep. En juist deze wormenpoep maakt de wormencompost zo speciaal. Gebruik van de wormencompost vergroot de biodiversiteit in de bodem en zo helpt deze ook de biodiversiteit boven de bodem te ondersteunen.


Wachtlijst wormenhotels.

Om het Wormenhotel te kunnen plaatsen benadert Bernadette de gemeente Amsterdam. Voor het wormenhotel dat Amsterdam zelf maakt is echter een lange wachtlijst.

Nadat de gemeente Amsterdam Bernadette had laten weten dat er geen budget vanuit de gemeente beschikbaar was voor haar initiatief besloot Bernadette op zoek te gaan naar steun in de wijk. Aan Le Compostier werd gevraagd om een voorstel te doen voor het plaatsen van een wormenhotel en middels een crowdfunding in de buurt werd de benodigde financiering gevonden om het project te realiseren. Zo werd dit het eerste buurtcompost project dat geheel gedragen werd door de buurt zelf. 

Kin Ping Dun (Dun Yong Department Store)
voert de compostwormen.


Gesproken Woord & het Wormenhotel.


Gistermiddag werd het wormenhotel op de Bantammerbrug feestelijk in gebruik genomen onder grote belangstelling vanuit de buurt. Initiatiefneemster Bernadette heeft vanuit de buurt veel steun gekregen en dat bleek ook bij de opening. Er waren meerdere buurtbewoners die hun talenten inzetten en er samen een unieke gebeurtenis van maakten. De compostwormen kregen een warm welkom in de vorm van een straat-opera, gedicht en een haiku, speciaal voor de gelegenheid geschreven. Buurtdichter Adriaan Deurloo schreef speciaal
voor de gelegenheid het gedicht 'Bantammerbrug'.

Hoofdsponsoren


De compostwormen werden door hoofdsponsoren Arjen van den Hof (eigenaar van Vondel Hotels) en Kin Ping Dun (eigenaar van Dun Yong Department Store) naar hun 'kamertjes' gebracht. Daarna konden de buren allen een kijkje in het wormenhotel werpen en hun vragen stellen over de werking van het compostmeubel. 

Er bleken zoveel buren mee te willen doen, dat er nu al gekeken wordt naar extra locaties om meer wormenhotels te kunnen plaatsen. 

En ook eigenaar Arjen van de Hof van Vondel Hotels vertelde graag bij enkele van zijn hotels een wormenhotel te plaatsen. Het wormenhotel netwerk groeit gestaag verder! 


Wormenhotel brengt bijeen tot nieuwe grond - de wormen wurmen dankbaar afval om tot een bloemrijke toekomst voor je tuin. 


Gedicht van Adriaan Deurloo.

BANTAMMERBRUG
Sierijzerleuningen,  lantaarnwerk, brugbeslag
en dwarse kinderhoofdjes leiden naar
de overzij (en terug) waar Bantam lag,
ooit toekomstdroom van tropenwonderwaar,
maar – wormenvoer – jij naar de haaien ging.
Hier, deze brug, plaats van vereniging,
waar je elkaar tegen- en je samenkomt
en je je welkom weet op goede grond:
zelfs wormen vinden hier een wellekom.
Gastvrijheid immers is een stil fortuin:
de wormen wurmen dankbaar afval om
tot een bloemrijke toekomst voor je tuin.
Start ook zelf een buurtcompost project! 


Buurtcompost project Bantammerbrug
Urban Composter 700 met
Koffie&Compost bankje.
Copyright Le Compostier 2018. 
Het netwerk van wormenhotels in Amsterdam groeit lekker door. Steeds meer buurten nemen niet meer genoegen met een afvalcontainer waar rest- en groenafval bij elkaar komen. De mensen in Amsterdam willen op duurzame wijze hun groenafval gebruiken voor méér groen in de stad. Ook andere gemeentes zijn inmiddels aan het kijken hoe de wormenhotels te gebruiken in hun eigen afvalbeleid. Amstelveen en Diemen volgden reeds. Komende maand starten wij ook projecten in Den Haag (Eetbare Velden) en in Den Bosch. En ook Rotterdam komt op bezoek bij Le Compostier om te horen hoe een wormenhotel De Havenstad circulair kan maken.

Maar U hoeft natuurlijk niet te wachten totdat uw gemeente een stap doet. Samen met uw buren of collega's kunt U ook uw straat, onderneming of school circulair maken en net zoals de buren van de Bantammerbrug zelf het initiatief nemen. Le Compostier helpt U daar graag bij met advies en begeleiding. Wij kunnen voor U een wormenhotel bouwen, of U bouwt (samen) een DHZ Wormenhotel met de bouwtekening van Le Compostier. 

Haiku van Mariken
Wilt U meer informatie? Stuur dan een email met uw vraag. 

Wilt U op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen rondom de wormenhotels en Le Compostier dan kunt U zich opgeven voor de nieuwsbrief onderaan deze blogpost.


Dank en wellicht tot ziens bij het wormenhotel in uw straat (buurt/school/kantoor/restaurant/....)!

Rowin van Le Compostier. zondag 25 februari 2018

Wormenpoep voor moestuin, balkon- & kamerplant

StadsOogst maakt Wormenpoep voor jouw planten.Compost uit je eigen stad.


Steeds meer mensen zien in dat het weggooien van organisch materiaal, om het vervolgens te laten verbranden, toch echt wel jammer is. Om die reden zijn veel mensen op zoek naar duurzame alternatieven om hun GFT-afval op verantwoorde wijze een nieuwe bestemming te geven. Een van die oplossingen is het composteren van het organisch afval in een wormenhotel. De compostwormen maken er een mooie compost van en deze kun je dan weer gebruiken in je eigen tuin. Maar ook als je niet al zelf wormencompost maakt is het mogelijk om wormencompost te gebruiken in je eigen tuin. 

Pakjes Wormenpoep van StadsOogst.
Er zijn meerdere aanbieders op de markt van wormenmest of andere duurzame producten om de grond van jouw moestuin of kamerplanten te bemesten. Een leuke die ik onlangs tegenkwam is Real Shit. Gemaakt van mest van koeien en kippen, gerijpt en in een mooi blik verpakt. Vooral het verhaal van de bedenker van Real Shit vind ik persoonlijk geniaal. 

Veel wormenmest-producten die aangeboden worden zijn geproduceerd met gebruik van turf. Turf is veengrond die afgegraven wordt in kwetsbare natuurgebieden (bijvoorbeeld in Duitsland en de Baltische Staten). Het afgraven van deze natuurgebieden zorgt ervoor dat er veel CO2 vrijkomt. Deze natuurgebieden hebben lange tijd nodig om zich weer te herstellen. 

StadsOogst's Wormenpoep is een circulair product. Er wordt geen turf gebruikt voor de productie van onze Wormenpoep. StadsOogst Compost Coöperatie maakt de compost van organische reststromen van voedselproducenten en voedselverwerkers uit Amsterdam. Het GFT-afval wordt eerst heet gecomposteerd en vervolgens door de compostwormen verwerkt tot onze fijne Wormenpoep. Wij voegen een beetje gesteente meel toe voor extra mineralen en sporen elementen. Het composteren, zeven en verpakken doen wij geheel met de hand. 

Nu verkrijgbaar in de winkel en bij StadsOogst.


De Wormenpoep is reeds verkrijgbaar bij verschillende plantenwinkels in Amsterdam. De winkels  Wildernis (Bilderdijkstraat) en De Balkonie (Jan Evertsenstraat & Javastraat) hebben de pakjes in het schap staan en ook bij Eco-logisch (Westerpark) kun je terecht voor een zakje wormencompost of je laat het thuis bezorgen via de website eco-logisch.nl.

Natuurlijk ben je ook welkom bij de werkplaats van StadsOogst (Naast de KasKantine) om daar je Wormenpoep te komen ophalen. Stuur dan even een berichtje via onze Facebookpagina, zodat we je kunnen laten weten wanneer je langs kunt komen.  Verse WormenpoepMaak zelf je eigen Wormenpoep.


Wij maken met veel plezier de Wormenpoep voor de mensen in de stad, maar nog blijer worden wij ervan als er meer mensen zelf gaan composteren. En je kunt vandaag al jouw eigen kleine wormenhotel maken met een aantal gerecycelde emmers die je haalt bij de snackbar. In dit artikel kun je lezen hoe je met een paar emmers jouw eigen DHZ wormenemmer maakt. Ook kun je meedoen aan een van de workshops die in de komende maanden worden georganiseerd.

Workshops:

Op 14 april geven wij een workshop 'Bouw je eigen wormenhotel' bij De Ceuvel in Amsterdam Noord. En in Mei geven wij een workshop bij plantenwinkel Wildernis (datum wordt nog bekend gemaakt).


Maak een DHZ Wormenemmer en maak voortaan je eigen
wormencompost van jouw GFT-afval

Bouw zelf een DHZ Wormenhotel


En wil je meteen een mooi houten wormenhotel bouwen voor jouw eigen tuin of buurt?

Eind april zullen wij de bouwtekening aanbieden voor het eerste DHZ Wormenhotel van Le Compostier. Daarmee kun je een wormenhotel bouwen voor je tuin of je buurt.

Workshop:

Wil je wel zelf een wormenhotel bouwen, maar heb je iets meer uitleg nodig? In een workshop die Le Compostier zal organiseren in samenwerking met Landgoed Roggebotstaete laten we zien hoe je zelf een houten wormenhotel maakt.

Als je interesse hebt in de bouwtekening en/of de workshop bij Roggebotstaete, geef je dan op voor onze nieuwsbrief via het formulier onderaan deze pagina. Dan kunnen wij je laten weten wanneer de workshop zal plaatsvinden en hoe je de bouwtekening kunt ontvangen. 


donderdag 8 februari 2018

Compostwormen komen de winter goed door

Een wormenhotel voor alle seizoenen.  


Poortje naar de Kraaipanstraat in Amsterdam.
Aan het einde van de straat staat het wormenhotel.

Vanmiddag een bezoek gebracht aan het wormenhotel aan de Kraaipanstraat. Een van de deurtjes was vastgevroren en kon niet meer open. Na een kleine aanpassing zal dat hopelijk niet meer gebeuren. De wormen in het compostmeubel hebben er geen last van gehad. Ondanks de vrieskou buiten gaan de wormen binnen in vrolijk verder met hun goede werk. Een wormenhotel van Le Compostier is zo ontworpen dat de kou de wormen niet deert. 


De tuin bovenop helpt de kou buiten te houden en ook de dubbel wand rondom het composterende materiaal helpt de temperatuur hoog genoeg te houden. Daarbij zorgt het toevoegen van vers composterend materiaal voor wat warmte. 


Het wormenhotel heeft een interne verwarming
van composterende houtsnippers & in de lente is
deze ruimte bedoeld om de compost te laten drogen. 


Maar het wormenhotel aan de Kraaipanstraat heeft nog een extra buffer tegen de kou. Midden in het meubel is een kamer waarin houtsnippers worden bewaard. De houtsnippers composteren en zorgen zo voor extra warmte in het wormenhotel (zie ook: Een warm onderkomen voor compostwormen).


Rijke compost voor de eigen tuin


Onderin het wormenhotel is al een mooie laag wormencompost opgespaard. Aankomende lente kunnen de deelnemende buren de planten in hun eigen tuin verwennen met de zelf gemaakte compost. 

Wormencompost is zeer waardevol voor de bodem. Juist omdat het zo rijk aan micro-organismen is is wormencompost het beste dat je aan je tuin kunt geven. De wormenpoep is daarbij ook nog eens van een structuur die helpt de bodem te verbeteren, waardoor deze beter lucht en vocht vasthoudt. De voedingstoffen in de compost zijn direct beschikbaar voor de planten en deze zullen je er voor bedanken met betere groei, smaakvollere vruchten en groenten en minder kans op ziektes. 
Buurtcomposteren versterkt sociale cohesie in buurten

Een van de redenen dat ik ooit op het idee kwam om de wormenhotels te maken voor buurtcompost projecten is omdat ik vermoedde dat de wormenhotels zouden kunnen bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie in buurten. Het wormenhotel aan de Kraaipanstraat dat Le Compostier ontwierp op verzoek van de gemeente Amsterdam heeft dat helpen aantonen. 

Uit een onderzoek van de UvA bleek namelijk dat de wormenhotels van Le Compostier een positieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie in een buurt. En zelfs mensen die niet meedoen aan het wormenhotel voelen zich betrokken bij het wormenhotel. Wij hadden al wel dat vermoeden, maar toch leuk dat het bevestigd werd in dit onderzoek.


 Kraaipanstraat in Amsterdam Oost

Handgemaakte naambordje door Carol Poyé.

Het 'zwarte goud': De wormencompost

Het wormenhotel wordt enthousiast gebruikt door de buren.

Het Wormenhotel aan de Kraaipanstraat.
woensdag 10 januari 2018

Composteren als Innovatie voor de Horeca Industrie

Le Compostier toont Wormenhotel op de Horecava op het Innovation & TrendLAB in Amsterdam


Ieder jaar wordt de Horecava gehouden in congresscentrum de RAI in Amsterdam. De Horecava is de grootste vakbeurs voor professionals in de foodserviceindustrie en ook op deze beurs is er steeds meer aandacht voor duurzame oplossingen.

Op het Innovation & TrendLAB worden diverse vernieuwingen getoond. Zo is er TIPPR (een app die horeca-eigenaren en aanbieders van diensten verbindt) maar ook papier gemaakt van steen (ja het bestaat echt!).

Het Innovation & TredLAB is vormgegeven door o.a. Mieke Verduijn van HTC-advies en op haar uitnodiging mocht ook Le Compostier een Wormenhotel komen laten zien.

Deelnemers aan de circculaire rondleiding krijgen
uitleg over het gebruik van het wormenhotel

Veel interesse voor het WormenhotelDe Urban Composter van Le Compostier trekt veel bezoekers op de beurs. De circulaire rondleidingen die HTC-advies dagelijks organiseert nemen de bezoekers van de beurs mee op een tocht langs alle vernieuwingen. Het wormenhotel is voor vele bezoekers verrassend en inspirerend.

Ook de pers is enthousiast over het wormenhotel en zo mocht Le Compostier zelfs in het 20 uur journaal bij de NOS vertellen hoe een wormenhotel restaurant keukens circulair helpt maken. Duurzaam gebruik van organisch afval uit de horeca


Via het kijkvenster zijn de compostwormen
te zien in het wormenhotel
Veel restaurant en hotel eigenaren willen graag op duurzame wijze omgaan met hun afval, maar de oplossingen zijn nog niet bij velen bekend. Op de beurs zijn een aantal bedrijven die mogelijke oplossingen tonen. Zo is bijvoorbeeld GRO aanwezig met paddestoelen geteeld op koffiedik die het bedrijf ophaalt bij o.a. La Place en is er ook een foodtruck van Instock, het restaurant dat kookt met 'foodwaste' uit de supermarkt. En voor wie zijn eigen tuin of het groen in de omgeving van het restaurant wil voeden met zelf gemaakte compost is er het wormenhotel.

Het wormenhotel geeft de mogelijkheid om het eigen GFT-afval om te zetten in een hoogwaardige compost: vermicompost. 

Maar het wormenhotel doet meer. Bezoekers van het restaurant of hotel kunnen een kijkje nemen in het wormenhotel en leren zo over de natuurlijke kringloop én zien dat de ondernemer bewust kiest om het afval van het bedrijf op duurzame wijze te gebruiken. Het is een mooi middel om de duurzame ambities te tonen van het bedrijf. 
Ook het GFT-afval van beursgenoten Urban Salad gaat
in het wormenhotel 


Innovaties & Trends voor de Horeca

Tijdens de beurs worden er verschillende lezingen gegeven bij het Innovation & TrendLAB.

Wil je ook meer weten over de nieuwste innovaties in de horeca? Kom dan naar het Horeca Innovation & Trend Seminar.  Je kunt je hier voor Horecava Innovation & Trend Seminar registreren.