dinsdag 18 februari 2014

Bokashi, om thuis het organisch afval te fermenteren

Bokashi en EM (Effectieve Micro organismen)

 

Bokashi Emmer

De Bokashi emmer wordt gebruikt om organisch afval te laten fermenteren. 

Afval uit de keuken, de tuin en de resten van het eten worden samen met EM (Effectieve Micro-organismen) in een emmer gedaan en gefermenteerd.

Bij het fermenteren van het organische afval, gaat minder van het materiaal verloren (bij 'normaal' composteren, komt veel warmte vrij en wordt materiaal 'verbrandt').
In het anaerobe proces (er komt geen zuurstof bij aan te pas) scheiden de micro organismen veel voedingsstoffen af. Zo komen vitaminen en aminozuren in het materiaal, welke de groei en weerstand van de planten ten goede komen. Het fermentatie proces maakt dat mineralen en andere waardevolle elementen uit het afval makkelijker beschikbaar worden, als later het gefermenteerde materiaal aan de grond van de tuin wordt toegevoegd.
Het eindproduct van de Bokashi moet wel eerst aan de lucht verder composteren, voordat het bruikbaar wordt voor de plant. Dat kan op een normale composthoop, of in een compost vat. Maar het kan ook al direct door de aarde gemengd worden. Daarbij moet wel opgelet worden dat de planten op enige afstand van de toegevoegde bokashi compost geplant worden en niet direct daarin!

Ook komt er een vocht vrij bij het fermentatie proces. In dit vocht zitten ook reeds veel bruikbare stoffen voor de plant en ook de waardevolle effectieve micro organismen zitten hier in.
Het toevoegen van een kleine hoeveelheid van dit vocht (verhouding 1:100) aan het water dat u aan de planten geeft, zal de planten meer voeding en weerstand geven tegen schimmels en andere 'pesten'.

Bokashi starter

Voor een korte uitleg over EM en de Bokashi emmer vindt u hier een brochure: EM Effectieve Micro Organismen.
Er zijn ook meerdere websites te vinden, waar uitgebreid geinformeerd wordt over de werking van EM en de Bokashi emmer. Een vrij uitgebreide site is:  EMinfo.nl

Ook wordt Bokashi toegepast voor het Vee. Zo is het goed te gebruiken om de paarden te verzorgen. Voorbeelden hiervan vindt u bijvoorbeeld hier: www.bio-ron.com

Het eindproduct, de Bokashi Compost