vrijdag 1 augustus 2014

Maken van een hugelbed

 

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE:

 WWW.COMPOSTIER.NL  !!

 

 

Een hugelbed, een heuvel in de moestuin

Een egel inspecteert het nieuwe element in de tuin

Om meer ruimte te maken in de moestuin, waar groente en kruiden kunnen groeien, heb ik van de week een nieuw hugelbed gemaakt.

Een hugelbed is een verhoogd moestuinbed, waarbij organisch materiaal in een kuil begraven wordt, waarna de uitgegraven grond over het tuinafval wordt gegooid. Zo ontstaat een kleine heuvel.
Het organische materiaal vergaat in de loop van maanden tot jaren (afhankelijk van het gebruikte afval).


Snoeien

Om ruimte te maken in het plantsoen bij de buurtmoestuin voor het tuinhuisje dat daar zal komen, hebben wij veel bomen en struiken moeten snoeien. Zodoende was er een grote berg snoeiafval waar we iets mee konden doen.
Laten ophalen door de gemeente-reiniging vond ik zonde en daarom ben ik aan het spitten gegaan.


1.Graven van een geul waar de hugel komt.
2. Op de bodem komen boomstammetjes (resthout van het nieuwe hekwerk); beste als de stammetjes enige tijd in het water hebben gelegen.

3. Over de stammetjes kleiner hout, zoals resthout (timmerhout) en takken.
Maak de lagen steeds goed nat (liefst met 'levend water' zoals regenwater of water uit de sloot)

4. Houtskool uit de vuurplaats is ook zeer geschikt om in de hugel te verwerken. Houtskool vergroot de capaciteit om vocht vast te houden enorm.
5. Fijner organisch materiaal bovenop, zoals tuin- en keukenafval, gras, riet, bladeren

6. Daarna wordt de uitgegraven grond over de kuil gegooid, en een heuvel gevormd.De hugel inzaaien

De heuvel kan meteen ingezaaid worden. In ons geval hebben wij gekozen om 'groenbemesters' zoals lupine en klaver te zaaien.
Groenbemesters zijn planten die de stikstof uit de lucht binden en deze in de bodem brengen. Waardoor de bodem verbeterd en meer vruchtbaar wordt. Wanneer deze planten vergaan, helpt het organische materiaal bovenop de hugel, de grond vochtig te houden en de structuur van de bodem te verbeteren.
Om dit proces te versnellen is ook het gebruik van compostthee mogelijk. Compostthee brengt meer micro-organismen in de grond. Een goed bodemleven is essentieel voor een gezonde bodemstructuur.

Eventueel kunnen er ook al enige struiken of zelfs boompjes op de hugel geplant worden. De wortels van deze zullen helpen de heuvel meer stevigheid te geven.

Voordelen van een hugel 

Het maken van een hugel heeft een aantal voordelen.

Allereerst zal het ophogen van de grond het beschikbare oppervlak aan moestuin-grond vergroten. Een heuvel heeft meer oppervlak dan een plat stuk grond. Je kunt zo van het zelfde oppervlak tuin een hogere opbrengst krijgen.

Daarnaast maakt het maken van een hugel het mogelijk, ruw tuinafval te hergebruiken. In veel gevallen worden takken en boomstammen weggegooid. Terwijl het hout een goede toevoeging kan zijn voor de grond van de tuin, wanneer deze composteert en de stoffen, opgeslagen in het hout, beschikbaar worden voor de planten.
Wanneer het hout vergaat wordt humus gevormd. Humus is zeer fijn van structuur en bevat vele kleine openingen. Vergelijkbaar met een spons. Het totale oppervlak van een deel humus is vele malen groter dan dat van een zelfde hoeveelheid zand. Om die reden is humus zo belangrijk in de grond.
Het helpt vocht vast te houden en geeft een goede leefomgeving voor de verschillende micro-organismen in de grond. Daardoor kunnen voedingsstoffen beter op de plek gehouden worden, daar waar de planten ze kunnen gebruiken.

Het helpt dus enorm de grond te verbeteren, wanneer we zo'n grote hoeveelheid organisch materiaal begraven en daarboven de planten laten groeien.

Vocht wordt beter vastgehouden en voedingsstoffen komen geleidelijk vrij, waardoor minder bemest hoeft te worden. Het bodemvoedselweb (de organismen die in de bodem leven en deze gezond maken) worden ook gevoed door het langzaam afbrekende organische materiaal in de hügel.

de eerste zaden ontkiemen op de hugel

 

Absoluut Natuurlijk

 

Tijdens de cursus Permacultuur Ontwerp, die ik volgde bij PuurPermacultuur, leerde ik Wim van den Bos kennen. Met zijn bedrijf Absoluut Natuurlijk helpt Wim veehouderijen, die de overstap willen maken naar duurzame veeteelt. Door weiden aan te leggen, die geinspireerd zijn op bosweides, de natuur en permacultuur.
In Riel (vlakbij Tilburg), bij veehouderij de Rechte Heijden heeft Wim meerdere hugels aangelegd. De hugels zullen helpen de weidegrond vruchtbaarder te maken.

Hier is een mooie foto reportage te vinden over de aanleg van deze hugels: link


Geen opmerkingen:

Een reactie posten