Disclaimer

Copyright
The work displayed on this blog & Le Compostier's social media channels (Facebook & Twitter) are copyright of Rowin Snijder.
Use of any material displayed is only allowed after a written permission from Rowin Snijder.

Le Compostier (Rowin Snijder) designs worm hotels for urban composting solutions & creates original educational content to promote & enable composting in the city. All Le Compostier designs & educational content are copyright of Rowin Snijder. The reproduction of Le Compostier worm hotel designs for commercial use is not permitted. All designs, images & creative content are property of Le Compostier.
DisclaimerDit blog wordt door mij persoonlijk onderhouden. Ik doe dit voor mijn eigen plezier en om structuur aan te brengen in mijn eigen zoektocht naar andere wijzen met mijn omgeving om te gaan, met de natuur en onze samenleving.

De informatie die U hier vindt, zal naar alle waarschijnlijkheid niet volledig zijn en is nog onderhevig aan verbetering.
U kunt geen rechten ontlenen aan gevonden informatie op dit blog. Maar wellicht wel geinspireerd worden zelf op onderzoek te gaan en Uzelf uit te dagen dingen op een duurzamer wijze te doen (mocht u dit niet al doen).
Ik wil u vragen niets van deze blog voor waar aan te nemen, maar u zo breed mogelijk te informeren en zo zelf op onderzoek te gaan en uw eigen conclussies te trekken.

Ik accepteer geen verantwoordelijkheid voor enige schade die u ondervindt, die ontstaat uit het navolgen van informatie die u vindt op dit blog, of van informatie die u vindt op websites en andere informatieve bronnen waarnaar verwezen wordt (in naam of hyperlink) door mij, of derden.

Ik dank u voor het bezoeken van dit blog en wordt graag op de hoogte gehouden, mocht u onjuiste informatie aantreffen.


Met vriendelijke groet,
Rowin Snijder