woensdag 22 juni 2016

Le Compostier en de korte kringloop

De korte Kringloop bij FabCity

Op het Java-eiland in Amsterdam is nog tot zondag 27 juni het FabCity te bezichtigen. Een bonte verzameling van innovatieve en duurzame oplossingen voor de stad van de toekomst.

Le Compostier heeft naast het pop-up restaurant van stichting OnsEten een wormenhotel geplaatst waarin het afval van de keuken gecomposteerd wordt.
Deel van het gebruikte voedsel in de keuken daar komt uit de moestuinbakken die Matthias van den Berg (Amstelhoveniers).


 film: Permades


Het wormenhotel bij FabCity werd gemaakt in opdracht van Stadsdeel Oost (Amsterdam) en gaat na de 27e naar de Boerderij op IJburg, waar het wormenhotel gebruikt zal worden om een deel van het gftafval van de boerderij te composteren en de buurtbewoners te laten kennismaken met het buurtcomposteren. 

Steeds meer inwoners van Amsterdam zoeken naar manieren om op een bewuste en duurzame manier hun gftafval te gebruiken. De wormenhotels bieden een makkelijke, snelle en geurloze oplossing voor het lokaal verwerken van het stadse gft afval. 

Wanneer dit gftafval gecomposteerd wordt, kan dit lokaal gebruikt worden om de bodem te verbeteren en bijdragen aan het vergroenen van de stad. Zo maken we samen een gezonde stad. 

Meer groen in de stad (vitamine G) is niet alleen prettig voor het oog, maar draagt ook werkelijk bij aan de gezondheid van de bewoners.  Dr. Jolanda Maas deed hier veelvuldig onderzoek naar.

Composteren van het organisch afval is een belangrijke schakel in het vergroenen van onze omgeving.  De compost kan gebruikt worden in (gevel)tuin en in de planten bakken op het balkon of aan het raam.
Maar de compost kan ook gedeeld worden met buurtmoestuinen of zelf teruggegeven worden aan de boer.
Er komen steeds meer initiatieven, waarbij boeren direct voedsel leveren aan de stadsbewoners, en daarbij zou de compost weer teruggenomen kunnen worden.

Wanneer compost toegevoegd wordt aan de bodem, helpt dit CO2 te binden in de bodem.

Nu wordt in Amsterdam nog het merendeel van dit afval verbrand, daarbij komt juist CO2 vrij in de lucht. Dit terwijl de bodem, waar ons eten in groeit, steeds verder verarmd door onjuist gebruik (gebruik van pesticides en kunstmest).
Wanneer we het organisch afval op juiste manier verwerken kunnen we ook in de stad helpen de landbouwbodems gezond te maken en helpen CO2 uit de atmosfeer te halen.


Community Composter bij FabCity, met Tanja den Broeder (st. OnsEten) en Rowin Snijder (Le Compostier)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten